Dve ptici – dva pola človeka

Človek je bitje dveh svetov: fizičnega in duhovnega. En svet nam je znan, drugi skrivnosten, skoraj nedosegljiv, nedostopen. Zavedamo se večinoma fizičnega sveta, živimo v njem, a smo nekako polovični – ves čas nam nekaj manjka, ves čas po nečem hrepenimo in niti ne vemo dobro, po čem. Vemo le, da nismo celi. In vse naše želje in hrepenenja so nezavedno usmerjena v izpolnitev, dopolnitev, želimo se čutiti cele. In to skušamo doseči na različne načine: z uveljavitvijo, s statusom, s partnerjem, z materialnimi dobrinami … A nič ne pomaga, kot bi bili stalno žejni, nepotešeni. In (še) ne vemo, da v resnici hrepenimo po samih sebi, po svoji duhovni polovici. Duhovni jaz je v resnici odgovor na našo žejo. V duhovnem jazu pa domuje INTUICIJA. 

Kaj je intuicija?
Intuicija je srce nas samih. Je vodnjak, ki nikoli ne usahne, ki nas odžeja, pomiri, potolaži, nas usmerja. Je izjemno pretanjena duhovna energija; energija ljubezni in modrosti; svetloba, ki razkriva svetlobo v vsem. 

Globoko od onkraj, iz tišine … kot da besede rasto iz tišine. Iz svetišča harmonij. (Srečko Kosovel)

Intuicija je svetišče harmonij. Če bi hoteli z jasnovidnim očesom videti to duhovno energijo, bi jo videli kot čudovito, magnetično, vsepreplavljajočo svetlobo, kot na primer lesket morja, ko sonce odseva na njem. Če bi jo hoteli slišati, bi bila kot simfonija, harmonija sfer, angelski napev. Če bi jo hoteli občutiti, bi jo doživeli kot neskončno globok mir, zaupanje in radost, svobodo.

Intuicija presega razum
Kako se znajdemo v temnem prostoru? S tipanjem si delček za delčkom ustvarjamo miselno sliko o prostoru in o razmerjih med predmeti v njem. Intuicija pa je tista, ki kot žarek sonca posveti v sobo in ga v hipu razsvetli. Vse v njem postane takoj razvidno.

Intuicija nima obraza in je hkrati povsod in odseva vse. Je nektar življenja in ravnovesja. Je etika in vest, jedro dobrote in sočutja. Življenju daje smisel in navdihuje. Je naš naravni duhovni potencial – vprašanje je le, če jo znamo priklicati, jo slišati (zaznati) in jo upoštevati (se odzvati).

Izkusimo jo lahko neposredno …
v meditaciji ali molitvi. V najtišjih trenutkih se nas globoko dotakne, morda takrat, ko gledamo kakšen prizor v naravi, ko poslušamo posebno glasbo, ko kaj preberemo in nas očara, ko nas kaj tako globoko presune, da obnemimo. To so trenutki, ki nas zaustavijo in takrat posveti utrinek intuicije, globoko prepoznanje.

… ali pa posredno
skozi delovanje, še posebej takrat, ko ne sledimo liniji najmanjšega napora. V situacijah, ko nam je mar za druge; ko smo ustvarjalni; ko se ne pustimo zapeljati udobju; ko iščemo drugačne poti; ko smo srčni, empatični, sočutni … 

Intuicija ima namreč posebne lastnosti, po katerih jo lahko prepoznamo v svojem življenju:

o Ko se nas dotakne, pusti neizbrisen pečat – globinsko nas spremeni.
o Je zelo dejavna, aktivna, zavzeta, spodbuja nas, da iščemo rešitve.
o Rešitve so učinkovite in dobre za vse, ne le za nas.
o Je razsvetljujoča – razodeva globino problema, ozadje, vzroke, duhovne resnice. Z njo vidimo celoto.
o Ob stiku z intuicijo občutimo globoko radost.
o Je dialoška (znotraj nas), a pušča svobodno voljo.
o Ne sledi liniji najmanjšega napora. Njene poti so ponavadi težje, nekonvencionalne, nelogične, a bolj dolgoročne.
o Ne izključuje, temveč vključuje.
o Kliče nas ven iz predsodkov, šablon, avtomatizmov; je sveža, kreativna, izvirna.

Kako nam intuicija spregovori?
o skozi fenomene zunajčutnih zaznav, na primer pomislimo na nekoga in ga nato srečamo ali pa nas pokliče; zaznavamo razpoloženje v drugih ljudeh, gremo po poti, po kateri običajno ne gremo in se tako izognemo prometnemu zastoju …
o skozi konkretne dogodke, ko s kotičkom očesa ujamemo naslov knjige ali slišimo stavek mimoidočega in ta pomeni odgovor za naš aktualen izziv …
o skozi simbole, v katere se poglobimo: tarot karte, ji-jing, usedlina kave …
o skozi sanje, ko se utrne ideja ali spoznanje.
o skozi hipna prepoznanja, prebliske v stanju sproščenosti: znanstveniki so v svojih laboratorijih intenzivno razmišljali, do spoznanj pa je velikokrat prihajalo v bolj sproščenem okolju (na primer v banji ali ležeč pod drevesom).
o skozi meditacijo, molitev

Kako okrepiti intuicijo v svojem življenju?
Če obstaja cilj, obstaja tudi pot do njega. Temeljni koraki, skozi katere se odpiramo svoji notranji modrosti in ljubezni, so:

1. Vzpostavimo in ohranjajmo harmonijo v svoji avri: gre za umirjanje in ‘de-stresizacijo’ svojega telesa, duševnosti in razuma. Tako postaja živčni sistem kot struna, ki zazveni ob stiku z intuicijo.
2. Posvetimo se razvoju senzitivnosti in zunajčutnih zaznav, kot so jasnovidnost (avrična), jasnoslišnost, psihometrija, telepatija …
3. Naučimo se umetnosti meditiranja. Meditacija je pot do intuicije.
4. Vključujmo intuicijo v svoje vsakodnevno življenje.

Intuicija torej ni ‘le’ senzitivnost, kot jo nekateri označujejo. Je  kvaliteta naše notranje narave – duhovnega jaza. Kot je dejal Blaise Pascal, je intuicija “oko srca”, oko duhovnega jaza, okno vizije. Lahko bi rekli, da “ni od tega sveta in vendar za ta svet”. 

Intuicija ni “le” senzitivnost

Članki |