Maribor, 24.2.2010: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti IRDO že peto leto zapored pripravlja mednarodno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa 2010« s podnaslovom Družbena odgovornost: Narava in človek, ki tokrat v središče postavlja varovanje narave in trajnostni razvoj. Predavatelji bodo v svojih prispevkih opozorili na odgovornost posameznih deležnikov v procesih varstva narave in trajnostne rabe virov ter potrebo po povezovanju naravnega potenciala z ekonomskim in družbenim potencialom, kot edini možnosti za doseganje dolgoročnega trajnostnega razvoja. Mednarodna konferenca bo potekala 11. in 12. marca 2010, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru.

Organizatorji konference bodo s pomočjo domačih in tujih strokovnjakov v ospredje postavili ključne probleme varstva narave in trajnostnega razvoja. Eno od pomembnih vprašanj, na katera opozarjajo avtorji v svojih prispevkih, je vse večja razširjenost pojmov eko in trajnosten, ki jih pripenjamo različnim človekovim aktivnostim in zaradi česar se postavlja vprašanje, če jih razumemo in uporabljamo enoznačno. Vedno večja nemoč pri reševanju izzivov človekovega razvoja in varstva narave, po mnenju predavateljev kaže na potrebo po transdisciplinarnem pristopu, ki znanja naravoslovnih ved kombinira z družbenimi, ekonomskimi, izobraževalnimi, komunikacijskimi znanji in veščinami ter vključuje tudi dialog s civilno družbo. Strokovnjaki poudarjajo tudi velik razkorak med evropsko politiko varstva narave in nacionalnimi strategijami in zakonodajo na eni strani ter slabo osveščenostjo in nizko stopnjo odgovornosti pri konkretnih aktivnostih in projektih, zato bo družbena odgovornost posameznikov in organizacij ključna za doseganje dolgoročnega trajnostnega razvoja.

irdo-2010-konferenca-banner-468x60

Mednarodna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2010«, bo potekala 11. in 12. marca 2010, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka. Inštitut za razvoj družbene odgovornosti vsako leto konferenco organizira v sodelovanju s strokovno-interesnimi združenji in drugimi ustanovami. Letos konferenco organizirajo v sodelovanju z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti, Salzburg, Mednarodnim združenjem za sistemsko raziskovanje (IFSR), Zavodom RS za varstvo narave, Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Slovenskim društvom za odnose z javnostmi, Štajersko gospodarsko zbornico, Ameriško gospodarsko zbornico, Umanotero, slovensko fundacijo za sonaravni razvoj, Društvom za marketing Slovenije, Slovenskim združenjem managerk in managerjev nevladnih organizacij, Narodnim domom Maribor ter v s predvidenim sodelovanjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za okolje in prostor RS, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani ter United Nations Global Compact Slovenia.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti že peto leto zapored pripravlja mednarodno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa«. Od leta 2006 nadaljuje s tradicijo, da je konferenca vsako leto posvečena vodilni temi, s katero osvetlijo aktualno problematiko v okviru družbene odgovornosti. Tako je bila konferenca leta 2006 posvečena družbeni odgovornosti na splošno, leta 2007 vlogi menedžerjev pri razvoju družbene odgovornosti v pridobitnih in nepridobitnih dejavnostih, leta 2008 prispevkom družbene odgovornosti k dolgoročni uspešnosti vseh udeležencev na trgu in leta 2009 delu kot mostu za sodelovanje – odnos do zaposlenih in različnih starostnih generacij.

Dodatne informacije: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, spletno mesto: www.irdo.si, e-pošta: [email protected], kontaktni osebi: ddr. Matjaž Mulej, zasl. prof., predsednik Strokovnega sveta inštituta IRDO, predsednik Programskega odbora konference, telefon: 031 393 916, e-pošta: [email protected]; Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO, predsednica Organizacijskega odbora konference, telefon: 031 344 883, e-pošta: [email protected]

11.3.10 Družbena odgovornost v procesih varstva narave in trajnostne rabe virov

Novice |