Studio 12: prvi odzivi na vprašalnik “Kakšno video / TV medijsko podporo potrebujejo NVO?”

Studio 12 je pripravil spletni vprašalnik, ki ga je do 12.6.09 izpolnilo 54 nevladnih organizacij in posameznikov/ic. V vprašalniku so lahko izbirali več odgovorov in izbrali naslednje (predstavljeni so najvišji odstotki organizacij, ki se strinjajo z določeno trditvijo):

a) Video vsebine, ki bi najbolj povečale prepoznavnost NVO so kratke dokumentarne oddaje iz področij, ki jih pokrivajo NVO (77,8%) ter video podpora dogodkom in akcijam NVO (70,4%)

b) Kot najbolj primerna oblika se izkazujejo video povzetki (kolaži 3-6 minut – 70,4%) in pa dokumentarne oddaje s terena (20-30 min – 59,3%)

c) Med področji, ki bi najbolj potrebovala medijsko podporo, izstopata okolje in sociala (51,9%), sledijo pa mu človekove pravice in zagovorništvo (46,3%) , delo z mladimi (42,6%) in splošno o NVO (40,7%)

Da bi vprašalnik dosegel še večji vzorec in s tem bolj primerljive rezultate, vas vabimo, da povezavo do vprašalnika posredujete naprej: http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=HMljmMyEgjOvUSmUKoYryA_3d_3d

Prvi odzivi na vprašalnik “Kakšno video / TV medijsko podporo potrebujejo NVO?”

Novice |