Mreža zdravja vas vabi, da sodelujete v raziskavi o prehrani otrok in odgovorite na vprašalnik o željah in potrebah po kvalitetni prehrani slovenskih otrok v vrtcih in šolah, ki je dostopen na spletni strani: http://www.raziskava-prehrana.si/

 

V obdobju, ko Ministrstvo za zdravje pripravlja novo/prenovljeno slovensko prehransko strategijo za naslednje desetletje in je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo nov Zakon o šolski prehrani, se NVO vključujemo v civilni dialog s prizadevanji za dvig kakovosti prehrane v slovenskih šolah. 

»Mreža zdravja« kot NVO izvaja raziskavo, s katero želi ugotoviti, kakšno je stanje šolske prehrane, kaj si starši želijo za svoje otroke ter kaj si otroci/mladi želijo zase. Kako razumejo zdravo prehrano in svoj odnos do zdravja? Analiza rezultatov raziskave bo doprinos civilne družbe in nevladnega sektorja pri pripravi načel nove desetletne slovenske prehranske strategije.
 
Vabi vse NVO in državljane, posebej pa starše, da izrazijo svoje mnenje in odgovorijo na vprašanja ankete o željeni kakovosti prehrane v slovenskih šolah.

Raziskava o prehrani otrok je v teku

Novice |