Si predstavljate, kako bi bilo, če bi se v vsaki situaciji za svoj odziv odločali zavestno, če bi le-ta izhajal iz trenutne situacije ter vpletenih ljudi? Kolikokrat bi ravnali drugače? Večinoma namreč reagiramo na podlagi preteklih izkušenj ter nakopičenega znanja, prepričanj o sebi in o drugih. Ta sposobnost nam seveda olajša vsakdanje življenje. Ni nam treba vsak dan znova ‘odkrivati tople vode’. Vendar, ko gre za odnose z ljudmi, še posebej v konfliktnih situacijah, se je dobro zavedati, kako pogosto odreagiramo po starem programu ter premisliti, če je morda čas za posodobitev. V vsakem trenutku smo namreč sposobni ustvariti novega ‘sebe’, nov način odzivanja ter tako spremeniti situacijo. Spremembe so Življenje.

Zavesten odziv na življenje

Uredniška misel |