Dejan Krajnc: Človeški, holistični odnos do znanosti

Dejan Krajnc: Človeški, holistični odnos do znanosti(5:00) V naravi ni nič nadnaravnega. Po mnenju inovatorja Dejana Krajnca je danes znanost postala preveč mistična in nadnaravna. V naravi so stvari med samo povezane, veliko pojavov ne razumemo, ampak to ne pomeni nič nadnaravnega. Znanstveniki naj bi na naravo in okolje gledali holistično, opazovalno in se spraševali, kako nekaj deluje ter iskali, povezovali principe med sabo. V tem trenutku pa smo bolj priča suhoparni, ločeni znanosti, ki je razdrobljena ter nepovezana. Znanost dandanes tudi zelo časti tehnologijo in tehnološki napredek, ki pa v veliki večini primerov ne vodi k prebojem v razumevanju življenja.

Kategorije: Nova znanost