Studio 12(07:07) Posvet Podnebne spremembe – znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik – 3. del. Državni zbor, 15. maj 2008. Kako američani pristopajo k podnebnim spremembam? Konec “okoljaštva!” Kakšna je narava podnebnih sprememb? V zadnjih 18. letih smo imeli največjo gospodarsko recesijo in najhujše vojaško klanje! Delovanje v prid podnebnim spremembam je mogoče oprediliti politično samo na politični viziji, a ne samo z nizanjem dejstev o ogroženosti. Torej kako lahko naposled ljudi sploh motiviramo?

Ameriški pogled na podnebne spremembe – Andrej Klemenc (Slovenski E-forum)

Dogodki |