Studio 12(20:54) Vloga gozdov v globalnih in nacionalnih izzivih. Dr. Nike Krajnc in mag. Mitja Piškur

Gozd in les: zelene poslovne priložnosti – 2.del

Dogodki |