Studio 12(2:35) Namen projekta je, da na ravni celotne Slovenije vzpostavimo integriran sistem IJPP, ki bo povezal železniški potniški promet, javni linijski avtobusni promet in mestni promet. Za uporabnike oz. potnike bo to vsekakor pomembna izboljšava, ki jim bo omogočala z eno, enotno vozovnico na določenem območju uporabljati medkrajevni avtobus, vlak ali mestni promet. Prestopanje med različnimi prevoznimi načini bo dodatno olajšano s poenotenjem voznih redov in izboljšanim sistemom informiranja potnikov. Vse to je na konferenci Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri – evropske izkušnje in slovenske priložnosti med drugim predstavila mag. Polona Demšar Mitrovič z ministrstva za promet.

Mobilnostni menedžment – Projekt integriranega javnega potniškega prometa v RS

Dogodki |