Studio 12(17:00) Spremljanje ogljičnega odtisa posameznih dejavnosti postaja zakonska norma, tržno orodje in standard kakovosti. Spodbuja rabo obnovljivih virov, povečuje energetsko učinkovitost,hkrati pa je tudi eno temeljnih orodij za upravljanje z izpusti toplogrednih plinov. Cilj strokovne konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti, ki jo je pripravila Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Umanotera, je bil predvsem zmanjšati slovenski okoljski odtis skladno z zavezami, ki jih je sprejela naša država.

Ogljični odtis kot merilo uspešnosti

Dogodki |