Posvet PODNEBNE SPREMEMBE, znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik – 1. del. Državni zbor, 15. maj 2008 – na Dan Podnebnih sprememb.

Breda Pavlič Posvet Podnebne spremembe znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik

(05:05) Uvod: Moderatorka posveta dr. Breda Pavlič, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, članica uprave Umanotere, osvetli povzetek posveta (v nadaljevanju).

 

Lučka Kajfež Bogataj Podnebne spremembe znanstvena spoznanja 2008

(18:00) Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik, dr. Lučka Kajfež Bogataj (IPCC)
Omejevanje emisij – zmaj z več kot tremi glavami! Ogljična intenzivnost se v svetovnem merilu znova povečuje, človek pa se postavlja v božjo vlogo! Zakaj se v globalno/nacionalni politiki tako malo premakne? Brez etične norme, noben mednarodni podpis nima možnosti. Problemi s postavljanjem cilja zmanjševanja emisij. Znanost in vlade imajo različna merila in s tem obnašanje. Strasti so gonila za akcijo!

Vida Wagner Ogorelec Podnebne spremembe znanstvena spoznanja 2008

(14:30) Stanje podnebnih sprememb, Mag. Vida Wagner Ogorelec (Umanotera)
Prepad med zelenimi ambicijami in znanstvenimi dognanji. Ali je znižanje emisij za 30 procentov do leta 2020 in 80 odstotkov do leta 2050 dovolj? Koliko ton ogljikovega dioksida človek s svojo dejavnostjo proizvede glede na zmožnost absorbiranja narave? Politika premalo učinkovita v zmanjševanju CO2! Črne napovedi IPCC! Kakšno je varno območje proizvedenega CO2? EU komisija sledi drugačnim informacijam. Povratne zanke! Permafrost – skriti metan večje količine od vseh emisij 20 stoletja! ZAKAJ ne ukrepamo? Izgovori!

Andrej Klemenc Podnebne spremembe znanstvena spoznanja 2008

(07:07) Ameriški pogled na podnebne spremembe – Andrej Klemenc (Slovenski E-forum):
Kako američani pristopajo k podnebnim spremembam? Konec “okoljaštva!” Kakšna je narava podnebnih sprememb? V zadnjih 18. letih smo imeli največjo gospodarsko recesijo in najhujše vojaško klanje! Delovanje v prid podnebnim spremembam je mogoče oprediliti politično samo na politični viziji, a ne samo z nizanjem dejstev o ogroženosti. Torej kako lahko naposled ljudi sploh motiviramo?

 

Podnebne spremembe – znanstvena spoznanja 2008

Dogodki |