Pozitivni trikotnik

(33:00) Brane Krapež in Leo Ivandič iz Šole čustvene inteligence, sta v tokratni oddaji spregovorila o Pozitivnem trikotniku. Program Pozitivni trikotnik je namenjen razvoju in kultivaciji treh pomembnih področij človekovega življenja. Tri oglišča trikotnika predstavljajo tri področja človekovega delovanja in odzivanja. Prvo oglišče je povezano s poznavanjem sebe, svojih sposobnosti in omejitev, drugo z obvladovanjem socialnih spretnosti, tretje oglišče pa s sposobnostjo ohranjanja prisebnosti v različnih čustveno intenzivnih in nepredvidljivih situacijah. Pozitivna sprememba na enem, kot pravita v pogovoru, ima pozitiven vpliv tudi na drugi dve področji. Poudarek na osebni izkušnji omogoča takojšnjo uporabo vsebin v vsakdanjem življenju, še dodajata in za konec podata tudi nekaj koristnih nsvetov s katerimi si lahko pomagamo v različnih življenjskih situacijah.

Kategorije: Pisan svet odnosov