Pogovori: Nina Leskovar – Jaz in moje vloge

Studio 12(12:05) Vsakdo se srečuje s trenutki, ko ga okoliščine postavijo v določeno držo ali vlogo. V življenju torej odigramo kar precej vlog, ki vplivajo na odnos do nas samih, pa tudi do okolja, v katerem delujemo. Kako vloge vplivajo na človeka? Ali so vloge smiselne? Se jim je bolje izogniti? Katera od vlog je najbolj “naša”, v kateri smo najbolj to, kar v resnici smo?

Kategorije: Medsebojni odnosi