Studio12 – čas za drugo perspektivo

Kaj je Studio 12?

 • Elektronski in TV medij
 • Internetni izobraževalni portal
 • Skupnostni ali participatorni medij (več o participatornih medijih – Participatorni_skupnostni_mediji_Mojca_Plansak.pdf )
 • Produkcija multimedijskih vsebin
 • Neprofitna, nevladna organizacija

Kaj počne?

 • Pripravlja in objavlja ozaveščajoče video prispevke in TV oddaje na naslednjih vsebinskih področjih: 
  • Ekologija in trajnostni razvoj
  • Človek in družba
  • Medsebojni odnosi
  • Kultura
  • Zdravo Življenje
  • Osebna in duhovna rast
 • Organizira vsebinske dogodke (okrogle mize, pogovorne večere, srečanja), ki so namenjeni vzpostavitev novih komunikacijskih razmerji (iskanju konkretnega sodelovanja) med strokovno javnostjo, predstavniki oblasti  in državljani

Izhodišča za nastanek Studia 12:

 • Mediji se določenim temam ne posvečajo ali pa jim posvečajo premalo časa – te so poslovno nezanimive oz. so brez finančnega učinka ali pa se obravnavajo zgolj na informativni ravni
 • Želja, da so določene teme žive in prisotne v javnosti ves čas – ozaveščanje, izobraževanje in konstrukcija novih – okolju in skupnosti prijaznih mnenj.
 • Problem neangažiranosti oz. apatičnosti javnosti – mediji naj bi vzgajali in spodbujali aktivno državljanstvo.

Vizija (namen delovanja):

 • Ozaveščati javnosti o perečih temah in družbenih izzivih na nesenzacionalističen, apolitičen in konstruktiven način (usmerjen v refleksijo in iskanje konkretnih rešitev)
 • Krepiti optimizem in dobro voljo v skupnosti – krepiti motivacijo in usmerjati javnosti h kritični refleksiji in aktivnemu državljanstvu
 • Spodbujati in krepiti vsebinsko sodelovanje v odnosu država-civilna družba (večje vključevanje idej in pobud civilne družbe v različne politike)
 • Ustvarjati mrežo oz. medijsko platformo za dialog različnih javnosti in konstruktivnih TV vsebin.

Cilji projekta:

 • Vzpostaviti stabilno vsebinsko in produkcijsko ekipo, ki bo omogočala nastanek kvalitetnih TV oddaj in prispevkov.
 • Razviti internetno TV platformo, ki bo ob predvajanju TV vsebin omogočala tudi interkativno komunikacijo z zainteresirani javnostmi.
 • Vzpostaviti vsebinsko in tehnično mrežo nevladnih in strokovnih organizacij, ki bo skupaj s Studiem 12 soustvarjala neodvisni, alternativni TV program.
 • Razvoj lastnega TV medija (klasična televizija) z lastnim vsebinskim programom

Vrednote:

 • Sodelovanje, ne glede na različna stališča
 • Apolitičnost v smislu strankarske ali ideološke pripadnosti
 • Neprofitnost in prostovoljstvo
 • Etika
 • Vsebinska širina
 • Dolgoročna usmerjenost h konceptu raziskovalnega novinarstva
 • Temeljitost v nasprotju s hitrostjo in površinskostjo
 • Nenehno izobraževanje, osebna in duhovna rast
 • Misliti s svojo glavo – čutiti s svojim srcem

Navdih, ki nas žene:

 • Prepričanje, da smo ljudje tisti, ki lahko spreminjamo družbo in svet – in ne obratno
 • Mnenje, da zaradi vladavine kapitala vsebine, ki niso dobičkonosne, ne pridejo v dovoljšnji meri do javnosti
 • Potreba po novem, temeljitejšem pristopu k aktualnim kvalitetnim vsebinam
 • Prepoznanje, da ne moremo in nimamo več kaj čakati … vsi smo del družbe, katero je potrebno aktivno soustvarjati in razvijati.

Specifičnost projekta znotraj slovenskega medijskega prostora

 • Poglabljamo se v vsebine, ki jih prepoznamo kot pomembne in koristne za širši prostor – v duhu kritične a konstruktivne javnosti
 • Vzpostavljamo vsebinska sodelovanja z nevladnimi organizacijami in medijsko podpiramo njihove projekte in pobude.
 • Uvajamo (v sodelovanju z Inštitutom za elektronsko participacijo) koncept video e-participacije, spletne platforme, ki omogoča video prenos dogodkov v živo (preko interneta) in interaktivno sodelovanje (preko spletnih klepetalnic) zainteresirane javnosti v dogodkih, in razpravah. Namen video e-participacije je vzpostavljanje dodatnega komunikacijskega kanala za vključevanje širše javnosti v različne odločevalske procese.

Kaj je Studio 12?

O projektu |