Gospodarska kriza Evropska unija

Kako se soočiti z gospodarsko krizo?

(16:32) Svet je danes medsebojno bolj povezan, kot kdaj koli prej. To omogoča boljši globalni razvoj in prinaša mnoge prednosti gospodarskega sodelovanja. Rezultat globalizacije pa je med drugim tudi to, da so države postale bolj dovzetne za dogajanja in neravnovesja, ki se pojavljajo na globalnih trgih. Posledično prihaja do propada gospodarskih družb ali celotnih panog. EU vlaga precej napora za rešitev nastalih gospodarski težav, a mnenja o njeni uspešnosti so deljena.

Lizbonska pogodba Evropska unija

Kaj spreminja Lizbonska pogodba?

(19:32) Lizbonska pogodba je dogovor evropskih držav, ki je močno posegel v življenje Evropejcev s tem, ko je reformiral obstoječa pravila skupnega delovanja. Pri sami pripravi pogodbe je bilo veliko zapletov ter posledično dvomov o smiselnosti uveljavljanja takšne reforme. Spremembe so precejšnje. V kolikšni meri pa se je s tem spremenila vloga Evropskega parlamenta in v kolikšni vloga nacionalnih institucij?

Človekove pravice Evropska unija

Varovanje človekovih pravic v Evropski uniji

(20:00) Evropska unija si prizadeva zaščititi človekove pravice preko varuhov človekovih pravic znotraj držav članic kakor tudi z ustanavljanjem institucij, ki bi jim to vlogo pomagale opravljati. Varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek – Travnik v prispevku razkriva kako je njihovo delo integrirano v sistem varovanja človekovih pravic, ki ga določa Evropska unija.

Zdravje Evropska unija

Skrb za zdravje v Evropski uniji

(20:00) V Evropski uniji zdravje njenih državljanov postaja ena izmed prioritet ter se vpleta v vsa politična področja. Ker so zdravstvene ustanove vedno bolj obremenjene, število kroničnih bolezni pa v porastu, se je Evropa usmerila predvsem k vlaganju v preventivo.

Kmetijstvo Evropska Unija

Kmetijstvo v Evropski uniji

(20:00) Kmetijstvo je ključnega pomena za naše preživetje. Tudi v Evropski uniji se vse bolj zavedamo njegovega vpliva na okolje ter na zdravje ljudi. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, spodbujanje razvoja podeželja ter ekološko kmetovanje so smeri, v katere naj krenemo, da bi  zagotovili varno prihodnost za nas in zanamce. Prvi korak pa je sprememba miselnosti. Svoje poglede na izzive in vizijo prihodnosti kmetijstva so predstavili Alojz Peterle, evropski poslanec, Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj, Matjaž Turinek iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ter Mija Marčun s Kmetije Marčun.

Energetska učinkovitost Evropska unija

Energetska učinkovitost v Evropski uniji

(20:00) Evropska unija je pred velikim izzivom, kako bolj učinkovito uporabljati svoje energetske vire, kakor tudi čim prej preklopiti na energijo, ki prihaja iz obnovljivih virov. Koliko se Evropejci zavedamo, kako pomemben izziv je pred nami? Vsaka država članica je prepuščena lastni presoji o tem, kako in kam prenesti sredstva, ki jih od Evropske unije prejme, da bi se mogla usmeriti k bolj trajnostnemu razvoju.

Izobraževanje mladi Evropska unija

Izobraževanje mladih v Evropski uniji

(20:00) Mladi so v današnjem času usmerjeni predvsem k obveznostim, ki jim jih nalagajo izobraževalne ustanove. Obljubljajo jim boljša delovna mesta in jih s svojimi programi vabijo k bolj svetli in brezskrbni prihodnosti. Mladi v Evropski uniji se morda ne zavedajo, kako pomembno vlogo igrajo pri oblikovanju politike in vrednot Evrope.

Migracije Evropska Unija

Migracije v Evropski uniji

(22:00) Število migracij v Evropsko unijo se iz leta v leto povečuje. Kljub temu, da Evropa migracije spodbuja, pa je še vedno veliko nelegalnega priseljevanja ljudi zaradi nemogočih razmer doma. Vprašanje je tudi, kako se godi migrantskim delavcem ter kako prišleke v »svoji« državi sprejmejo domačini.

   
   
   

Video vodnik priložnosti in izzivov EU 2010

Projekti |