Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije

Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije: nizkoogljična strategija za občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija katere namen je prispevati k ogljični nevtralnosti v Alpah. Posoški razvojni center je poleg strategije osredotočen na dodano vrednost lesa v regiji. Pripravljeni so bili energetski pregledi javnih stavb, načrti za daljinska ogrevanja na biomaso, analiza realnega potenciala lesa v regiji in analiza uporabe gozdnih poti za potrebe kolesarstva. Projekt je bil izbran kot dobra praksa nagradnega natečaja v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta.

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>