Predavanja: Optimalni pogoji za indukcijo zunajtelesnih stanj zavesti

Studio 12(1:00:00) Spontano zunajtelesno izkušnjo lahko doživimo v različnih življenjskih okoliščinah, za hoteno izkušnjo izstopa zavesti iz telesa pa so dragocene usmeritve, kako vzpostaviti ustrezno energijsko vibracijo v svoji avri – v fizičnem, etrskem, astralnem in mentalnem telesu – ter v prostoru, kjer bomo vaje za indukcijo izvajali. Kateri energijski prijemi so učinkoviti in kako preseči morebitne ovire? Vsi ti dejavniki namreč vplivajo na globino izkušnje in na jasnost zavedanja le-te. Vljudno vabljeni k ogledu predavanja Darje Cvek Mihajlović z naslovom: Optimalni pogoji za indukcijo zunajtelesnih stanj zavesti, ki smo ga posneli na 2. mednarodni ASC konferenci v Ljubljani.