Razmišljanja … Deva – kaj je to?

Studio 12(6:03) V ezoterični literaturi pogosto zasledimo omembo mitoloških bitij, ki so združena pod izrazom deva. Na zahodu jih povezujemo z izrazi kot so palčki, vile, škrati ipd. Kaj so deve, smo vprašali Natašo Zorc iz Praktikuma intuicije.