Razmišljanja – O pomenu intuicije v življenju

(6:00) Ko gre za pomembne odločitve, se danes najprej “posvetujemo” z internetom, pridobimo informacije iz medijev ali pa skušamo kako drugače priti do relevantnih podatkov in analiz. Le redkokdo pomisli, da je morda odgovor na zastavljeno vprašanje (in s tem odločitev) skrit v njem samem. A do teh odgovorov je treba priti po poti, ki ni ravno običajna oziroma smo nanjo morda že pozabili. O pomenu intuicije je razmišljala Darja Cvek Mihajlović iz Praktikuma intuicije.