Resnica in poti do nje

Studio 12

(25:00) Naša prepričanja so naša resnica. In kakršna so prepričanja, takšno je življenje. Pa so utemeljena na resnici ali utvari? Resnica je lahko utemeljena na dveh poteh, prva je “vem, ker mi drugi povedo”, duga pa “vem, ker sem sam to izkusil”. Kot je v prispevku povedala Vesna Periček Krapež, je znanje brez izkušnje kot stalno prebiranje o čudovitih jedeh, ki jih nikoli ne pokusiš. Izkušnja lastne duhovne narave je lahko nekaj zelo finega in lahko potrdi določena znanja, ki jih imamo, je v prispevku še poudarila Barbara Škoberne.

Razodevanje resnice – kratka izjava:

{hwdvs-player}id=2629|height=90|width=110|tpl=lightbox|thumb_width=110{/hwdvs-player}