SPRAŠUJEMO: Duhovnost in znanost

Studio 12(4:01) Vesna Periček Krapež: Vloga razuma. Kaj so žarki? Čemu samodisciplina?