V hitrem tempu življenja prepogosto pozabljamo, da nismo edini  prebivalci planeta. Toda če si vzamemo nekaj časa,  da opazujemo življenje okoli nas, nas njegova polnina,  raznolikost  in  harmonija presenetita. Ste že  kdaj  pomislili,  da imajo  tudi  minerali, rastline in  živali  svoj  življenjski utrip?  Da bivajo v medsebojni povezanosti  in  soodvisnosti? Tudi  človek  je  vpet v skupno  sodelovanje  med  kraljestvi narave.  In kakšen odnos goji do ostalih bitij?  Pogosto  smo ravno mi tisti, ki rušimo ravnovesje v naravi, namesto da  bi z vso pozornostjo skrbeli zanj.

Poglejmo  si, v čem je izjemnost  posameznih  kraljestev narave, najprej mineralnega. Minerali – od kamnov ter neplemenitih  kovin do vse popolnejših oblik in kristalov –  dajejo osnovo  za  življenje in bivanje rastlin,  živali  in  ljudi. Mineralno kraljestvo demonstrira izjemno moč, če se  spomnimo le občutenja mogočnosti in večnosti, ki nas prevevata  visoko v gorah. Opazimo lahko tudi visoko stopnjo urejenosti, geometrijskega  reda  npr.  pri  kristalih.  Mineralno  kraljestvo predstavlja  podstat, trdno osnovo za razvoj in obstoj  rastlin, živali in ljudi.

Kaj  pa  prispeva rastlinsko kraljestvo v  mozaik  bitij narave?  Kako se počutimo v prostoru, kjer so tudi  rastline? Bolj prijetno, domače,…? Res je. Rastline namreč izžarevajo notranjo  skladnost,  polnost  in  harmonijo  barv,  pestrost oblik,  vonjav.  Magnetično  nas  privlačijo,  nas  pomirjajo (zelena  barva  blažilno  vpliva na  stres)  in  nas  nenehno spominjajo na lepoto življenja, nas navdihujejo, pa če  govorimo o cvetnici, drevesu ali mahu. Koliko pesnitev,  izpovedi in  umetniških  slik je nastalo ob navdihujočih  pogledih  na rastlinsko  kraljestvo! Cvetje nas spremlja  pravzaprav  celo življenje – od rojstva do smrti; spomnimo se osebnih  praznikov,  obdarovanj.  Poleg tega imajo  nekatere  rastline  tudi zdravilni učinek, saj, kot pravijo, “za vsako bolezen obstaja rastlinski lek”.

V  tesni  povezavi  z rastlinskim  kraljestvom  je  tudi živalsko.  Morda  se  nam  zdi,  da  nam  je  to   kraljestvo najbližje,  pa  vendar živali, ki živijo  v  naši  neposredni bližini  predstavljajo le drobec v mnoštvu ostalih.  Živalsko kraljestvo  dopolnjuje pestrost življenja rastlin in  mineralov, edino od njih ima sposobnost premikanja. Lastnost živali  je dinamično  instinktivno življenje z  veliko  sposobnostjo prilagajanja naravnim razmeram (boj za obstoj vrste).

Čeprav je človek tisti, ki je v primerjavi z mineralnim, rastlinskim  in živalskim kraljestvom najbolj razvit v  intelektualnem smislu, ga ta lastnost ne izključuje iz  sobivanja v naravi. Ravno nasprotno. Nalaga mu še večjo odgovornost, da skrbi za ostala bitja  –  da živi v harmoniji z naravo!

Človek kot skrbnik narave

Članki |