Pogovori Studia 12:
Vrednote – jutri, čez 15 let.
Katere vrednote bodo spreminjale našo družbo?

kaight_ashbury@flickr.comSmo v obdobju, za katerega se zdi, da ga med drugim označuje tudi precejšnja kriza vrednot. Ne gre toliko za vprašanje pomanjkanja samih vrednot, kot bolj za vprašanje tistih prioritetnih, ki bodo krojile našo prihodnost. Obenem smo priča tudi pomanjkanju pozitivnega vizionarskega duha. Še posebej je ta primanjkljaj opazen pri mladih, kar je morda tudi razlog za precejšnjo apatijo, ki jo starši opažamo pri svojih mladostnikih. A vendar je vprašanje vrednot eno najpomembnejših vprašanj vsakega razvoja. Vsak uspešen projekt (iniciativa, mreža, podjetje …) jih mora jasno definirati, če se želi uspešno razvijati. Ta spoznanja so nas spodbudila, da napravimo korak v smeri iskanja odgovorov.

 

Tako Studio 12 pripravlja pogovorni večer, ki bo posvečen razmišljanju o vrednotah. Na njem bomo goste, predstavnike različnih družbenih krogov, ki imajo čut za razvoj vrednot in obenem pozitivno vizijo razvoja medčloveških odnosov in posledično družbe, povabili, da v kratkih, 10-15 minutnih razmišljanjih, spregovorijo o svojem pogledu na ta vprašanja. Izognili bi se političnim agendam, zanima nas predvsem osebni pogled na izbor vrednot, ki nas lahko peljejo naprej, v boljšo družbo. Vsekakor z realno možnostjo implementacije le-teh. Predstavitvam bo sledil krajši pogovor s povabljenimi gosti ter vprašanji in stališči obiskovalcev.

Namen pogovornega večera je, da v javnosti odpre prostor za diskusijo ter morebiti poseje pozitivna semena, ki bodo lahko izhodišča za nadaljnja razmišljanja in razprave. Povabili smo zanimive predstavnike iz različnih področij življenja, ki bodo spregovorili o lastni viziji razvoja vrednot v sodobnem času:

g. Zoran Janković – župan Ljubljane
ga. Manca Košir – sociologinja
ga. Vlasta Nussdorfer – predsednica Belega obroča Slovenija
g. Anton Komat – neodvisni raziskovalec, publicist, pisatelj, ekolog
g. Bojan Cvetrežnik – vionilist, instrumantalist, TerraFolk

Pogovor Studia 12  bo v torek, 13. aprila, ob 18. uri, v Rdeči dvorani Magistrata v Ljubljani – VSTOP JE PROST

Predstavitve razmišljanj gostov in pogovor, ki bo temu sledil, bomo v živo prenašali na spletu (www.studio12.si , www.studio12.tv ). Pri samem prenosu pa bodo uporabljena tudi orodja e-participacije, ki omogočajo neposredno vključevanje v razpravo z vprašanji za goste omizja ter dodajanje stališč. Celoten Pogovorni večer bo nato objavljen na spletnih straneh Studia 12

13.4.10 – Pogovori Studia 12: Vrednote – jutri, čez 15 let

Novice |