Med 14. in 22. novembrom 2009 bo v Sloveniji že 3. leto potekal evropski
teden globalnega učenja, ki ga koordinirata Sloga, slovenska platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in
Urad za mladino RS.

 Globalno učenje … kaj pa je to?
Živimo v svetu vedno večje soodvisnosti, kjer nobeno od naših dejanj ni brez
vpliva. Že zjutraj, ko oblečemo majico, narejeno na Kitajskem in spijemo kavo,
obrano v Etiopiji, vstopimo v različne predele sveta ter s tem tudi v družbene
odnose in svetovna neravnovesja. Podnebne spremembe, revščina, diskriminacija,
socialna neravnovesja, družbena nestrpnost in izključenost ne poznajo
geografskih ovir ali nacionalnih meja.
Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost
in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati
posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju
razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.

Dodatne informacije najdete na spletni strani: www.tuditi.si

Program dogodkov: 

14.-22. november 2009 Teden globalnega učenja

Novice |