26. marec 2010, City Hotel Ljubljana

Glavni cilj konference je prispevati h krepitvi javnega dialoga in izmenjavi izkušenj ter modelov dobrih praks na podrocju javnega zdravja v Evropski uniji. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku in bo vkljucevala teme s podrocja javnega zdravja: zakonodaja, vloga NVO, neenakosti v zdravju in vloga interesnih skupin. 

 

Predsednica Slovenske zveze za tobačno kontrolo in vodja projekta »Vzpostavitev in razvoj
podpornega okolja za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo nevladnih organizacij,
delujočih na podrocju zdravja na nacionalni in EU ravni«, ga. Mihaela Lovše, in g. Archie Turnbull, predsednik Evropske zveze za javno zdravje, prijazno pozdravljata in vljudno vabita, da se udeležite mednarodne konference »Krepitev dialoga in vloge NVO v javnem zdravju v Republiki Sloveniji in Evropski uniji«, ki bo potekala v City Hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana, 26. marca 2010.

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na ga. Mihaelo Lovše (e-mail: [email protected], GSM: +386 51 317 113) ali ga. Darijo Lorbek, (e-mail: [email protected], tel: +386 2 620 98 57).

Konferenca “Krepitev dialoga in vloge NVO v javnem zdravju v Republiki Sloveniji in Evropski uniji”

Novice |