Na pogovornem večeru so se gostje strinjali z izhodiščno tezo, da je polje kulture in umetnosti v slovenskem prostoru preveč zapostavljeno. Tako s strani:
medijev, ki vedno manj časa in terminov namenjajo kulturno-umetniškim vsebinam, ali pa tega polja sploh ne pokrivajo,
šolstva, kjer je pouk umetniških vsebin zmanjšan na minimum.
financ namenjenih kulturi s strani države in gospodarstva Zapostavljenost se kaže tudi v:
vsesplošnem nerazumevanju, dojemanju kulture kot nacionalnega interesa in narodne zavesti, ter s tem (ne)občutenju pripadnosti svojemu narodu.
nezadostnem sodelovanju posameznikov in institucij na področju kulture in umetnosti.

Problematiko naj reševali celostno, saj se zaenkrat vrtimo v začaranem krogu, ko se umetnost in kulturo (finančno) podpira le minimalno; do preobrata, da bi vanjo investirali (in je ne le podpirali) pa pri nas sploh še ni prišlo. Pri tem trčimo na vprašanje vrednot in prioritet. Pri vsem skupaj gre za odločitev in priznavanje polja kulture in umetnosti kot enakovrednega ostalim področjem življenja; kot partnerja, ki lahko pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva, in pripomore k vsesplošni družbeni ustvarjalnosti, strpnosti, harmoniji ipd.

Gostje na pogovornem večeru so bili:

 

 • dr. Henrik Neubauer, publicist, zgodovinar opere in baleta, operni režiser, koreograf, redni profesor na Akademiji za glasbo, dolgoletni predsednik društva Slovenskega komornega glasbenega gledališča, zdravnik
mag. Mojca Jan Zoran, strokovna svetovalka za uprizoritvene umetnosti na Direktoratu za umetnost na Ministrstvu za kulturo. Sicer pa pisateljica in esejistka, gledališka kritičarka,  selektorica in članica strokovnih žirij.
Jani Virk, odgovorni urednik kulturnih in umetniških programov na RTV SLO, pisatelj
Polona Demšar, akademska kiparka, fotografinja, magistra umetnosti

 Vnaprej posneti video izjavi, navezujoči se na težave, izzive na področju šolstva v umetnosti:
Tanja Pavlič, koreografinja in baletna pedagoginja na SGBŠ v Ljubljani

Irena Brunec Tébi, akademska kiparka in slikarka

Povzetek spletne razprave (Kultura in umetnost, ali ju sploh potrebujemo?) – forum Studia 12

Vsi sodelujoči v spletni razpravi preko foruma Studia 12 se strinjajo, nekateri celo na podlagi lastnih izkušenj, da je polju kulture in umetnosti potrebno dodeliti več pozornosti. Izpostavljen je bil mačehovski odnos državnih institucij do kulture, češ ko pa umetnost potrebujemo na kakšnem političnem dogodku, so pa slovenski umetniki, ki so se povečini šolali, izoblikovali v tujini, nadvse slavljeni.

Nadalje je bilo izpostavljeno stališče, da je mera v kolikšni je polje kulture in umetnosti zastopano v družbi, odsev vrednot le te, in to je tudi pokazatelj nivoja razvitosti družbe kot zdrave in uravnotežene celote.

Podano je bilo tudi mnenje, da je v obstoječem šolskem sistemu premalo kulturno-umetniških vsebin in da ima takšen trend negativne posledice v razvoju posameznika, ki naj bi se zaradi pretirano stimuliranega razvoja le ene možganske hemisfere, zrcalil v neprimernem odnosu do sočloveka, narave in prepoznavanju sebe kot duhovnega bitja. In končno je bilo podano tudi opažanje, da umetnike prepoznavamo kot kvalitetne šele po njihovi smrti in se žal šele takrat zavemo nacionalnega pomena, ki jih njihova zapuščina ima.
Celotno poročilo pogovornega večera >>

Povzetek poročila pogovornega večera: Kultura in umetnost, ali ju sploh potrebujemo?

Novice |