Zaključili smo s spletno anketo, v kateri smo vas spraševali o najprimernejši duhovni praksi za današnji čas. Prejeli smo 81 glasov. Zanimivo je, da je z veliko večino, kot najprimernejša metoda prevladala meditacija (51,9%). To kaže na potrebo po neposredni izkušnji tistega, o čemer govorijo duhovni  nauki. Temu pritrjujejo tudi drugo uvrščene telesno energijske prakse kot so joga, tai chi ipd.(24,7%), saj gre tudi v tem primeru za izrazito izkustvene metode osebnega razvoja.

Nekoliko presenetljivo pa so se na zadnje mesto uvrstili duhovni teksti. Vsaka duhovna smer je vedno podprta z naukom ali s filozofijo, ki je bolj ali manj razdelana v duhovnih tekstih. Ne glede na to, da brez le- teh praktično ni duhovne poti, pa so očitno nauki na vrsti šele takrat, ko že imamo neko konkretno izkušnjo duhovnih globin in nam nauki pomagajo interpretirati in razumeti dogajanje. Knjige z duhovno tematiko so namreč še vedno precejšnja prodajna uspešnica. Sporočilo je torej: najprej izkušnja, nato razlaga in razumevanje. Vabljeni, da tudi na forumu izrazite svoje razmišljanje o tej temi.

V anketi, ki smo jo pripravili tokrat, pa sprašujemo po zaupanju. Komu najbolj zaupamo, ko je govora o naši notranji naravi in izkušnjah, ki jih v povezavi z njo doživljamo? Je to znanost, so to zdravniki, psiholog, duhovnik … ? Vabljeni, da sodelujete v novi anketi in z nami podelite svoj pogled in izkušnjo – http://s12.si/duhovnost

Zaključek ankete: najprimernejša duhovna praksa za današnji čas

Novice |