Zaključili smo s spletno anketo v rubriki Kulture in umetnosti.

Postavljeno vprašanje je bilo:

Je v slovenskem prostoru prisotnih dovolj kvalitetnih umetniških vsebin?

Odzvali ste se s 16 glasovi. Da kvalitetnih umetniških vsebin primanjkuje, ste se strinjali v 87,6%. Polovica (50%) od vseh možnih odgovorov kaže, da je temu tako zaradi premajhne kulturno-umetniške ozaveščenosti kot posledica vedno večjega primanjkljaja teh vsebin v šolskih programih. 18,8% odgovorov je pokazalo, da je temu tako zaradi finančnih razlogov, in ravno tako 18,8% pa, da je temu tako zaradi splošnega nezanimanja ljudi za umetnost kot odraz vrednot in prioritet družbe, ki umetnosti ne podpirajo.

V  12,4% ste se strinjali, da je umetniških vsebin v slovenskem prostoru dovolj, vendar so cenovno težje dostopne (6,3%) ali pa premalo oglaševane (6,3%). Zanimivo je, da se nihče ni odločil za odgovor, da je dovolj umetniških vsebin, vendar so tujega porekla. In nihče ni na zgoraj zastavljeno vprašanje odgovoril z odgovorom:” Ne vem, umetnost me ne zanima”.

Premiki k večji kulturni ozaveščenosti se torej začnejo pri vprašanju, ki bi si ga lahko vsak zastavil najprej sam sebi in sicer: Ali imata kultura in umetnost kakršnokoli vrednost zame osebno in kakšno mesto zasedata v mojem življenju? Če se vprašamo: Kaj mi pomeni dobra glasba, priljubljena knjiga ali zanimiv film itd…? In kakšno bi bilo življenje brez omenjenega? Bi res živeli ali se le preživljali?

Po premisleku o zgoraj napisanem vas vabimo, da označite odgovor v novi anketi, ki se je najbolj približal vašim razmišljanjem. Vprašanje nove ankete se torej glasi:

Kakšno bi bilo moje življenje brez kulturno-umetniških vsebin?

Vabljeni torej, da sodelujete v novi anketi in z nami podelite svoje mnenje – http://s12.si/kultura-umetnost

Zaključek ankete: Je v slovenskem prostoru prisotnih dovolj kvalitetnih umetniških vsebin?

Novice |