Zanimivo je sledeče sosledje: “Kolikor se zavedaš, toliko si živ. Kolikor si ozaveščen, toliko si buden. Kolikor si buden, toliko si dejaven. Kolikor si dejaven, toliko si svoboden.” Izraz ‘dejavnost’ v tem kontekstu lahko jemljemo širše kot običajno. Ja, zavest je zagotovo velika uganka. Temeljno je povezana s človekovim obstojem, z doživljanjem sebe, pa tudi z doživljanjem okolja. Brez zavedanja za posameznika svet v resnici ne obstaja. Čeprav je ta isti svet objektivno prisoten. Si pa tu lahko zastavimo zanimivo vprašanje: Kaj pa, če je tvoje zavedanje površno? Če je zavest ujeta v avtomatizmih delovanja, ujeta v prevladujoče osebne in družbene vzorce? Brez globine. Koliko si v tem primeru zares živ? Ja, zavest je zagotovo velika uganka, vredna naše pozornosti

Kolikor se zavedaš, toliko si živ

Uredniška misel |