Za iztočnico današnjega razmišljanja sem izbral misel iz knjižnega dela “Dhammapada”, ki obravnava veliko “večnih vprašanj”, ki so človeka vznemirjala od najstarejše zgodovine pa vse do danes. Ta se glasi: “Misel vodi vse stvari, misel jih rodi in oblikuje … ” 
Razmišljam o različnih aspektih te misli, a eden me še posebej gane. Če naša misel začenja in vodi vse stvari, kako zelo pomembna je miselna naravnava, da so stvari možne –  v svetu in našem življenju! Ko nekaj vidimo kot resnično možno, se temu prilagodi celotno naše dojemanje okolice, ljudi, predvsem pa nas samih. Večkrat morda bolj upamo in držimo pesti, da se bo zgodilo nekaj dobrega, a hkrati v to ne verjamemo oz. razmišljamo, da to na koncu preprosto ni možno.
Razmišljam kakšno svobodo in novo možnost za človeka predstavlja miselna drža, da je nekaj resnično možno! To namreč odpre nov prostor za naše dojemanje, besede in predvsem delovanje. Kajti če se naše misli gibljejo v okviru omejenih možnosti in nemožnosti, potem bomo temu prilagodili tudi celotno naše bitje. Nasprotno, če zavzamemo miselno držo, da je nekaj resnično možno, bodisi je to osebna ali družbena sprememba, bomo iz tega prostora bivali, govori in predvsem delovali … Ko je nekaj možno, bomo tudi delovali v tej smeri – kajti misel vodi vse stvari… Naravnava in zaupanje sta pri tem lahko naši vodili.
 
V sklopu razmišljanja, da stvari so možne, vas obveščamo, da se oblikuje močan glas civilne družbe, ki vlado poziva, naj v proračunu za leto 2014 namesto zmanjševanja pravic na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin, ukine škodljive subvencije v višini vsaj 100 milijonov EUR. Kampanja se bo začela v ponedeljek, 16. septembra, ko bo predstavljena peticija spletne skupnosti Tretji člen – www.tretjiclen.si . Namen kampanje je konstruktiven prispevek k uravnoteženju javnih financ na način, ki hkrati prispeva k udejanjanju trajnostnega razvoja in blaginji za vse.

Misel vodi vse stvari in oblikuje kaj je možno!

Blog, Uredniška misel |