Poletje je čas potovanj. Spoznavamo drugačna okolja, ljudi, svetove – potovanja so priložnost za spoznavanje novega, drugačnega, ‘zunanjega’.  Od nekdaj so bila sinonim za širino, odprtost in razgledanost. A razlog ne tiči zgolj v novih krajih in ljudeh, ki jih srečamo. Potovanja so namreč  odlična priložnost za spoznavanje sebe. Svojega načina doživljanja in odzivanja na nepredvidene situacije. Pa tudi za prevetritev lastne identitete, vrednot, ki jim sledimo, in morda celo smisla bivanja. Skratka, odlična priložnost za krepitev stika s samim seboj. Čeprav gre pri potovanju za oddaljevanje od doma, iz sidrišča, kjer se v ustaljenem, izkustveno predvidljivem okolju običajno počutimo varno. Ta varnost pa daje vtis, da smo ravno doma najbolj v stiku s seboj. A je sprememba okolja lahko še kako spodbudna za oblikovanje jasnejše in bolj realne samopodobe. Po drugi strani pa je odmaknjenost od doma tudi priložnost za prevetritev širšega odnosa do svojega načina življenja. Ko smo osvobojeni običajnih obveznosti, ko smo odmaknjeni od klasičnih ritmov, na določeni distanci, je tudi pogled na dom lahko drugačen. In lahko razkrije običajno neozaveščene kvalitete, pa tudi morebitne potrebe po spremembah. Skratka, potovanja bogatijo bolj, kot si običajno mislimo.

Potovanja – priložnost za spoznavanje sebe

Uredniška misel |