Ne glede na zunanje okoliščine, vedno negujmo in iščimo odnos do samih sebe. Preko iskrenih pogovorov, branja, dihanja, samo-empatije ali meditacije. Odnos, stik s samih sabo prinaša notranji mir, večjo jasnost ter razumevanje: tako sebe, drugih kot sveta. Kakor razumemo in vidimo sebe, tako gledamo tudi okolico – “kakor znotraj, tako zunaj”. Zatorej poskrbimo in negujmo kar imamo znotraj – Sebe.

Vedno iščimo odnos do samih sebe!

Uredniška misel |