Stari rek pravi: »Kakršne so tvoje misli, takšne so tvoje želje. Kakršne so tvoje želje, takšna so tvoja dejanja. Kakršna so tvoja dejanja, takšna je tvoja usoda. Dobra ali slaba.« Gre za sosledje, ki je že dolgo znano in ga zasledimo v različnih duhovnih tradicijah. Morda še najpogosteje na Vzhodu, kjer je tesno povezan z delovanjem zakona karme.

To, kar se dogaja v naših glavah, točneje v naših mislih, ima precej velik vpliv na življenje. Ne samo v smislu subjektivnega počutja. Mračne in negativne misli človeka zapirajo pred svetom in posledično onemogočajo uresničevanje njegovih vizij in ciljev. Brez optimizma in zaupanja v prihodnost preprosto ni napredka. Svetel pogled na življenje daje prostor za iskanje boljših poti iz težav in preizkušenj ter zagotavlja bolj umirjeno soočanje z izzivi prihodnosti. Nasprotno pa razraščanje temnih misli in katastrofičnih pričakovanj ter generiranje strahu ali občutka ogroženosti, rojeva le nasilje in agresivnost. Težave je mnogo lažje reševati, če jih skušaš videti v luči zdravega, realnega optimizma. Kjer je razum odprt, tam je odprta tudi pot.

Zanimivo je, da se ljudje pogosto bojimo temnih prostorov ali temnega gozda. Preprosto zato, ker zaradi teme ne vidimo. V temi pa je človek izgubljen, dezorientiran. A žal je ta temni gozd brez svetlobe, bolj kot v naravi, prisoten v človeškem razumu – kot nevednost ali nerazumevanje. Nevednost pogosto rojeva strah pred neznanim, pa tudi pred drugačnostjo. To v končni fazi pripelje do vsiljevanja lastnih prepričanj in lastnega načina življenja kot edinega pravega. Da bo življenje varno, da bo vse pod nadzorom. Kakšne so posledice takšnega pristopa, je razvidno iz trenutne svetovne situacije. Velik del težav, s katerimi se danes v svetu srečujemo, lahko pripišemo plitkemu razumevanju drugačnih kultur in vrednot.

Ne, vojne se ne začnejo takrat, ko je ustreljen prvi naboj. Niti takrat, ko umre prvi človek. Začnejo se veliko prej, v glavah ljudi. Z neustreznimi mislimi in prepričanji. Zato je še kako na mestu stari rek, ki pravi: »Pazi, kaj si želiš. Obstaja namreč velika nevarnost, da se to tudi uresniči.« Tam, na ravni misli in želja je potrebno ukrepati. Šele ‘odprte’ glave in pozitivna drža, tako posameznika, kot širše družbe, bo spremenila svet na bolje.

Vse se začne v glavi

Blog, Uredniška misel | 0 Comments

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>