Trajnostni razvoj je “moderna” besedna zveza. Radi se pogovarjamo o njej in zelo velika večina se nas strinja, da je to dobra vizija in pot, ki jo je vredno izbrati, da človeka (in posledično planet) spravimo v stabilnejše ravnovesje ter vzpostavimo bolj vzajemen odnos med naravo in človekom. Strinjamo se, da je potrebno spodbuditi obnovljive vire energije (od vetrne do sončne), večjo energijsko učinkovitost stavb (boljša izolacija), trajnostno mobilnost (javni prevoz, manjša odvisnost od avtomobila). Nekateri se odločijo celo za življenje v alternativnih bivanjskih skupnostih kot so Eko vasi.

Trajnostni razvoj pa ni zgolj lepa ideja, o kateri se radi pogovarjamo, delamo vizije in se pritožujemo kako trajnostne bi stvari v naši družbi že morale biti. Predvsem je to praksa, polna izzivov in dela, da se stvari premaknejo ter da na koncu tudi trajnostno in zaključeno delujejo. Večkrat pozabimo na to, ko delamo hitre zaključke in morda tudi sanjave načrte o tem, da zapremo vse netrajnostne elektrarne, na trg uvedemo električne avtomobile in trajnostne bivalne enote.  Če to naredimo na hitro, kako bo to vplivalo na celoten družbeni sistem, ki je med sabo tesno povezan in prepleten? Smo pripravljeni na hitro preklopiti iz obstoječih, največkrat (ne)trajnostnih navad (voda, elektrika, ogrevanje, transport cenovno dostopni in na dosegu roke) na morda bolj trajnosten način življenja, ki pa bo večji izziv za naše osebne razvade? 

Ko govorimo, razmišljamo in izvajamo trajnostni razvoj, je dobro, da delujemo premišljeno. Da se informiramo, stvari raziščemo, pridobimo podatke. Da znamo prisluhniti različnim stranem (tako jedrskim fizikom kot okoljskim civilnim iniciativam) in s tem pridobimo širšo in globljo sliko, kaj lahko kot posamezniki in kot družba naredimo v tej smeri. Ko se ukvarjamo s tako globalnimi vprašanji, je potrebno, da znamo prisluhniti, sodelovati in imeti pred sabo predvsem vrednote na katerih želimo graditi prihodnji družbeni razvoj. In biti aktivni, ne samo v besedah ampak tudi v dejanjih. In ko razmišljam o vrednotah, bi za zaključek dejal naslednje: “za trajnostni razvoj je potrebna modrost aktivnega državljana…”

Za trajnostni razvoj je potrebna modrost aktivnega državljana

Uredniška misel |