Anton Komat: Vrnimo se k sebi!

Anton Komat: vrnimo se k sebi!(19:00) Treba je oživiti temeljne človeške vrednote, pravi Anton Komat. Na vprašanje, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah, kjer nam pretijo veliki izzivi (gospodarski, ekonomski, prehranski, energetski, zdravstveni in podnebni), odgovarja, da bo mogoče preživeti na temelju močne lokalne skupnosti, kjer bodo ljudje med sabo povezani in si bodo iskreno pomagali. Ljudje naj bi izgubili stik z zemljo in modrostjo preteklosti, ki nam je včasih omogočala preživetje. Zdaj je prišel čas, da se na lokalni ravni ponovno vzpostavita sodelovanje in povezanost – to, kar nam na globalni ravni ni uspelo. Z Antonom Komatom smo se pogovarjali na Ekofejstu v Galiciji pri Žalcu.

Kategorije: Človek in družba