Center za računalniško opismenjevanje Kafuli

Center za računalniško opismenjevanje Kafuli(15:41) Namen projekta „Center za računalniško opismenjevanje Kafuli“, ki je potekal od oktobra 2010 do avgusta 2011 v Burkini Faso (Zahodna Afrika), je bil približati računalništvo, svetovni splet in nove informacijske tehnologije čim večjemu številu srednješolcev s ciljem opolnomočenja in omogočanja mladim, da izkusijo in v svojih življenjih uporabijo prednosti, ki jih nudijo nove tehnologije. Znotraj projekta, ki je potekal v okviru doseganja 8. milenijskega cilja (vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj), je bila vzpostavljena tudi računalniška e-točka s 5 računalniki, ki predstavlja prosto dostopno in brazplačno točko za dostop v svetovni splet. Kratek dokumentarni film govori o realnosti, željah, možnostih in potrebah mladih, ki jih zanima računalništvo, svetovni splet in vse kar dotika novih tehnologij. Projekt je izvajala slovenska nevladna organizacija Umanotera v partnerstvu z društvom Kafuli v Burkini Faso ob finančni podpori MZZ RS. Avtor filma: Tit Brecelj . Dokumentarni film je dostopen tudi na portalu vimeo – http://vimeo.com/29785787

Kategorije: Človek in družba