Fair Trade – Pravična trgovina

Fair Trade - Pravična trgovina(33:47) Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, ki si prizadeva za večjo enakost v mednarodni trgovini.Konkreten cilj pravične trgovine je povečati dohodek in možnost izbire revnih proizvajalcev, posredni pa zmanjševanje lakote na Jugu in vračanje dostojanstva državam v razvoju.

Kategorije: Človek in družba