Glas skupnosti: Bitka za vodo-Tomo Križnar

alt(8:45) Naravni viri imajo izjemno lastnost in to je določena sposobnost obnavljanja. Zato so izjemno zanimivi za trženje, saj brez večjega vložka in s smiselnim gospodarjenjem predstavljajo potencialno velik in neizčrpen vir zaslužka. To je razlog, da so naravni viri izjemno zanimivi za multinacionalke. Že vrsto let poteka borba za nafto. Polagoma pa se ta bitka vse bolj razplamteva tudi na področju vodnih virov. V nekaterih državah pitno vodo lahko kupijo le še v steklenicah. Pri nas pa imamo izjemen privilegij, da vodo še vedno pijemo kar iz pipe. Zato je še toliko bolj pomembno, da sami nadzorujemo in skrbimo za lastne vodne vire in ostala naravna bogastva, kot so na primer naši gozdovi. O svetovnih trendih in izzivih, s katerimi se svet danes sooča, je spregovoril Tomo Križnar, popotnik, ekolog in humanitarni delavec.