Glas skupnosti: Lenart Zajc – Neposredna demokracija

alt(4:06) Neposredna demokracija je resna alternativa sedanjemu sistemu demokratičnega odločanja. Predvsem skuša odpraviti možnosti izgubljanja in odtujevanja izvoljenih predstavnikov ljudstva v političnih hodnikih birokracije in lobijev. O temeljnih mehanizmih odločanja na osnovi neposredne demokracije in pozitivnih učinkih uvedbe tega pristopa odločanja, je spregovoril  Lenart Zajc, član odbora Mreže za demokracijo.