Glas skupnosti – Pobuda Slovenija neposredno – Tadevž Ropert

alt(5:00) Eden glavnih izzivov Slovenije je problem odtujenosti državljanov od mehanizmov odločanja in prevelika koncentracije moči na strani posameznikov znotraj političnih elit. Pobuda Slovenija neposredno predlaga uporabo sodobnih tehnologij za bolj neposredno odločanje posameznika. Tako v primeru pomembnejših vsebinskih odločitev, kot v primeru odločanja in delovanja posameznih nosilcev ključnih družbenih  funkcij. Pobudo je predstavil Tadevž Ropert.