Kako se soočiti z gospodarsko krizo?

(16:32) Svet je danes medsebojno bolj povezan, kot kdaj koli prej. To omogoča boljši globalni razvoj in prinaša mnoge prednosti gospodarskega sodelovanja. Rezultat globalizacije pa je med drugim tudi to, da so države postale bolj dovzetne za dogajanja in neravnovesja, ki se pojavljajo na globalnih trgih. Posledično prihaja do propada gospodarskih družb ali celotnih panog. EU vlaga precej napora za rešitev nastalih gospodarski težav, a mnenja o njeni uspešnosti so deljena.

Kategorije: Človek in družba