KŠH: vrnimo pomen vzgojnim predmetom 3.del

Kakšno šolo hočemo 3(44:47) 3., zadnji del javne razprave, zajema mnenja povabljenih gostov in občinstva, ki so izrazili razočaranje na načinom nastajanja nove Bele knjige, kjer nihče (razen neposredno vključenih) nima možnosti vplivanja na njeno sooblikovanje. Drugo sporočilo se nanaša na zelo preprosto spremembo – udeleženci razprave si želijo spremembo dikcije v pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli, ki zdaj omogoča sledenje zgolj
izobrazbenim standardom. Tretje sporočilo pa se nanaša na sistemske spremembe in sicer se poziva opustitev favoriziranja diferenciacije, ki dokazano ne prinaša bistvenih izboljšav pač pa se raje posvetimo timski interdisciplinarni osebnostni rasti teoretikov, praktikov, strokovnjakov z drugih področij in zainteresirane javnosti pri snovanju šolskih reform, saj zaenkrat kaže, da je pedagogika vzgojo in izobraževanje prodala znanosti.

Kategorije: Človek in družba