Kultura in umetnost: Pasti klasičnega baleta

Studio 12(15:20) V pogovoru z baletnim plesalcem Mihaelom Žvegličem bomo osvetlili poklic plesalca, tako s svetle kot tudi s temne plati. Opozorili bomo na možne pasti na poti formiranja plesalca, na pomembnost psihične vzdržljivosti kot vzporednice razvijanju telesa, na nevarnost, da se izgubiš v vlogi, da prikriješ in izgubljaš sebe… Ples je lahko sredstvo izražanja tega, kar smo, zato plešimo življenje in ne puščajmo, da življenje pleše nas.