Meje širitve Evropske unije – 2.del razprave

Studio 12(56:31) So kriteriji za sprejem v EU res drugačni za različne države? Kakšna je gospodarska prihodnost razširjene EU? Sledijo vprašanja obiskovalcev. Na razpravi so sodelovali so: Mag Zijad Bečirović, IFIMES, Dr Milan Brglez, Fakulteta za družbene vede, Mag Irena Brinar, Fakulteta za družbene vede, Dr Marjan Svetličič, Fakulteta za družbene vede, Dr Žiga Vodovnik, Fakulteta za družbene vede, Mihela Zupančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, moderator: Samo Novak.

Kategorije: Človek in družba
Tags: