Naj spregovorijo NVO: Civilni dialog

Studio 12(20:00)  Clivilni dialog je sposobnost vzajemnega sodelovanja vlade in skupnosti. Nevladne organizacije lahko s pomočjo uspešnega civilnega dialoga podajo dragocen vpogled v specifično tematiko, s katero se ukvarjajo in tako sooblikujejo vladne politike. Z vedno večjim razvojem komunikacijske tehnologije se participacija NVO in posameznikov seli tudi na svetovni splet. O pomembnem področju soustvarjanja družbe smo govorili z naslednjimi predstavniki nevladnih organizacij: Goran Forbici (CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO), Simon Delakorda (INePA – Inštitut za elektronsko participacijo) in Borut Osonkar (Zavod PIP, Regionalno stičišče NVO Podravja).