Naj spregovorijo NVO: Inovativnost in podjetništvo

Studio 12(15:00) Inovativnost in podjetništvo sta danes gonilo družbenega in gospodarskega razvoja in sta med seboj močno prepletena. Inovativnost kot ključni element razvoja je pomemben del vseh sfer družbe, vseh dejavnosti in vseh področij življenja. Iskanje novih poti, novih rešitev in še nepredstavljivih možnosti je ključnega pomena za napredek v trajnostno družbo prihodnosti, večjo blaginjo prebivalstva, in vizijo ohranjanja planeta s pametnim načrtovanjem prihodnosti. Zaradi pomembnosti inovativnosti in podjetništva so različne oblike spodbujanja le teh v današnji ekonomiji vedno bolj potrebne. Različne oblike pomoči za rast in spodbujanje postajajo del vsakdanje prakse. Pomembno pa je, da se spodbujata tudi inovativnost in podjetništvo pri mladih, ki bodo soustvarjali družbo prihodnosti..