Naprava za masovno pripravo pitne vode

Naprava za pripravo pitne vode Deltacore(4:47) Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. Je obnovljiv vir, ki pa je po svetu neenakomerno porazdeljen in zaradi človekovih dejavnosti vse bolj onesnažen. Oskrba s pitno vodo zaradi suš in prevelike porabe vodnih zalog postaja tudi vse bolj kritična, hkrati pa Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija objavljajo zaskrbljujoča dejstva, da 1,1 milijarde ljudi še vedno nima dostopa do varne pitne vode. Znanost je na področju filtrov in naprav za pripravo pitne vode naredila velik korak naprej. V prispevku je predstavljena ena izmed takšnih naprav, ki je izdelana v Sloveniji.

Kategorije: Nova znanost