NVO za uresničevanje Milenijskih razvojnih ciljev

Studio 12(10:00) Eden ključnih kanalov za ozaveščanje o Milenijskih razvojnih ciljih ter za njihovo doseganje so nevladne organizacije, ki so številne in na raznolike načine prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev. Med primere dobre prakse lahko uvrstimo Teden uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev: Vstani in ukrepaj!, ki ga je septembra 2010 pripravil Zavod Voluntariat v sodelovanju z drugimi NVO.

Kategorije: Človek in družba