Ovire na poti do življenjske šole – 1. del

 

Življenjska šola Studio 12(52:36) 1. del pogovornega večera Studia 12: “Ovire na poti do življenjske šole? Ustvarjanje novih poti in odnosa do učenja!” Pogovor smo začeli z vprašanjem, kakšna je vizija in strategija razvoja šole v Sloveniji? V nadaljevanju smo spregovoril o tem, kakšno šolo si želimo kot državljani, strokovnjaki, učitelji in starši ter katere so ovire in težave, s katerimi se soočamo pri tem. Udeleženci razprave so se strinjali, da so izzivi v šolstvu številni in kompleksni in da jih bolj ali manj uspešno rešujemo na mnogih področjih. Gostje pogovornega večera so bili: dr. Andreja Barle Lakota – Urad RS za razvoj šolstva, dr. Janez Krek, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, mag. Jožica Frigelj, civilna iniciativa Kakšno šolo hočemo, mag. Nastja Mulej, trenerka de Bonovih metod razmišljanja, in Barbara Novak Škarja, Šola čustvene inteligence.

Kategorije: Človek in družba