Pogovori: Revščina in obilje

Studio 12(12:55) Pogovor z aktivistoma GCAP. Anja Polajnar in Robin Dewa o tem, kaj lahko človeštvo stori proti globalni revščini oziroma kako vendarle doseči globalno izobilje.

Kategorije: Človek in družba